Satser for eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter.

I sak 82/22 vedtok Sunndal kommunestyre følgende satser for eiendomsskatt i 2023:

Eiendomsskatt
Objekt

Sats
(promille)

Bunnfradrag
pr. boenhet
(kr)

Bolig og fritidseiendom 3,0 200 000
Øvrige eiendommer 7,0  

 

Se fullstendig vedtak for utskriving av eiendomsskatt for 2023 (PDF, 231 kB)