Satser for eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter

Under budsjettbehandlingen i desember 2020 bestemte kommunestyret at skatten for 2021 skal beregnes ut fra følgende satser:

Eiendomsskatt
Objekt

Sats
(promille)

Kontorjustering på kommunal takst

Bunnfradrag
pr. boenhet
(kr)

Siste taksering
Bolig og fritidseiendom 3,0 10% 200 000 2011
Øvrige eiendommer 7,0 10%   2011

 

Se fullstendig vedtak for utskriving av eiendomsskatt for 2021 (PDF, 186 kB).

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00