Satser for eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter.

I sak 82/22 vedtok Sunndal kommunestyre følgende satser for eiendomsskatt i 2023:

Eiendomsskatt
Objekt

Sats
(promille)

Bunnfradrag
pr. boenhet
(kr)

Bolig og fritidseiendom 3,0 200 000
Øvrige eiendommer 7,0  

 

Fullstendig vedtak for utskriving av eiendomsskatt for 2023 (PDF, 231 kB)

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00