Kommunale boliger - informasjon om vilkår og retningslinjer

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse.

Kommunen tilbyr også tilrettelagte boliger - omsorgsboliger

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du ha lovlig oppholdstillatelse i Norge ha vært folkeregistrert i Sunndal kommune i to år (unntak for flyktninger som skal førstegangsbosettes i Sunndal) ha fylt 18 år, være uten bolig nå eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse, være økonomisk vanskeligstilt, ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte, trenge en tilpasset bolig og ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte

Hvis du oppfyller grunnvilkårene til å få kommunal bolig, vil kommunen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Hva koster det?

Husleien er basert på det som til enhver tid er gjengs leie. Dette varierer med størrelse og beliggenhet. Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

 

Slik søker du

Søknaden sendes inn elektronisk.

Åpne søknadsskjema her.

Behandling av søknader

Vi behandler søknaden så snart som mulig.

Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov. Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått eller eventuelt avslag på søknad.

Leieavtale

Leieavtalen inngår du med Servicekontoret.

Den varer i tre år og kan forlenges dersom du fortsatt oppfyller grunnvilkårene for å leie kommunal bolig.

Tidspunkt for signering og utlevering av nøkler må avtales med Servicekontoret på forhånd.

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til  Sunndal kommune v/ Samordningsutvalget for kommunale boliger, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller post@sunndal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra