Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten (TT-ordninga) er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt.

Transporttjenesten er en fylkeskommunal ordning, men kommunen godkjenner brukerne etter fylkeskommunale retningslinjer.

I retningslinjene står det bl.a.:
«Transporttenesta er meint å vere eit tilbod til funksjonshemma personar som er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er ein intensjon å prioritere personar med varig livslang forflyttinghemming».

Se mer informasjon om retningslinjer og hvordan du søker på Fylkeskommunen sine nettsider.

Åpningstider

Betjent publikumsmottak hver dag fra kl. 12.00-14.00.

Kontoret er åpent for selvbetjening og avtalte møter/samtaler:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Onsdager kl. 12.00-15.00. 

Postadresse

Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra