Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

Aktiv Hverdag er et kommunalt lavterskeltilbud, som driftes og benyttes av NAV i arbeidsrettet oppfølging.

Det er veilederne i NAV som vurderer hvem som tilbys plass i tiltaket. Tilbud om deltakelse ved Aktiv hverdag gis til personer som har behov for bistand på veien mot arbeid eller utdanning. Her tilbys en trygg møteplass i et lite og oversiktlig miljø.

De ansatte ved Aktiv Hverdag har ansvar for oppfølging innen feltene arbeidstrening, rus, og boligsosialt arbeid. Oppfølgingen utøves både internt i tiltaket og ute i kommunen forøvrig.

Hovedområder ved tilbudet er:

- Arbeid (som vedarbeid, transport, gressklipping, husarbeid m.v.)
- Annen aktivitet og boligsosialt arbeid (trim, friluftsliv, sosiale tiltak, kurs i personlig økonomi, matlaging og hushold)

Aktiv hverdag har egen side på Facebook

Kontaktinformasjon

NAV Indre Nordmøre
vakttelefon
Telefon 91 87 18 07


55 55 33 33
www.nav.no 

Åpningstider

Se oppdaterte åpningstider på 

www.nav.no

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra