Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

Aktiv Hverdag er et kommunalt lavterskeltilbud, som driftes og benyttes av NAV i arbeidsrettet oppfølging.

Det er veilederne i NAV som vurderer hvem som tilbys plass i tiltaket. Tilbud om deltakelse ved Aktiv hverdag gis til personer som har behov for bistand på veien mot arbeid eller utdanning. Her tilbys en trygg møteplass i et lite og oversiktlig miljø.

De ansatte ved Aktiv Hverdag har ansvar for oppfølging innen feltene arbeidstrening, rus, og boligsosialt arbeid. Oppfølgingen utøves både internt i tiltaket og ute i kommunen forøvrig.

Hovedområder ved tilbudet er:

- Arbeid (som vedarbeid, transport, gressklipping, husarbeid m.v.)
- Annen aktivitet og boligsosialt arbeid (trim, friluftsliv, sosiale tiltak, kurs i personlig økonomi, matlaging og hushold)

Aktiv hverdag har egen side på Facebook