Ditt NAV-kontor

NAV Indre Nordmøre ble etablert 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere.

Tjenestetilbudet fra NAV Indre Nordmøre omfatter:

Vi utfører veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no 

Innsending av skjemaer:

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema sendes pr. post.

Skriv til oss:

www.nav.no kan du logge deg på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå (velg "Ditt NAV").

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV. 

Kontakt oss:

For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon  eller oppsøk NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

NAV Indre Nordmøre
vakttelefon
Telefon 918 71 807


55 55 33 33
www.nav.no 

Åpningstider

Se oppdaterte åpningstider på 

www.nav.no

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra