Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

Aktiv Hverdag er et kommunalt lavterskeltilbud, som driftes og benyttes av NAV i arbeidsrettet oppfølging.

Det er veilederne i NAV som vurderer hvem som tilbys plass i tiltaket. Tilbud om deltakelse ved Aktiv hverdag gis til personer som har behov for bistand på veien mot arbeid eller utdanning. Her tilbys en trygg møteplass i et lite og oversiktlig miljø.

De ansatte ved Aktiv Hverdag har ansvar for oppfølging innen feltene arbeidstrening, rus, og boligsosialt arbeid. Oppfølgingen utøves både internt i tiltaket og ute i kommunen forøvrig.

Hovedområder ved tilbudet er:

- Arbeid (som vedarbeid, transport, gressklipping, husarbeid m.v.)
- Annen aktivitet og boligsosialt arbeid (trim, friluftsliv, sosiale tiltak, kurs i personlig økonomi, matlaging og hushold)

Aktiv hverdag har egen side på Facebook

Kontaktinformasjon

NAV Sunndal
vakttelefon
Telefon 918 71 807


55 55 33 33
www.nav.no ​​​​​​​

Åpningstider

Betjent publikumsmottak mandag og torsdag kl. 12.00–14.00.

Kontoret er åpent for selvbetjening og avtalte møter/samtaler:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Onsdager kl. 12.00-15.00. 

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra