Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vigselsmyndighet overført fra tingrettene til kommunene.

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Sunndal?

Vi vil gjøre vårt beste for å lage en fin ramme rundt seremonien for deg som vil gifte deg.

Informasjon om vigsel i Sunndal kommune følger under. Klikk på overskriftene for å vise tilhørende informasjon.