NAV Indre Nordmøre, avd. Sunndal


Ansvarsområde

 • opplysning, råd og veiledning
 • økonomisk sosialhjelp
 • midlertidig botilbud
 • kvalifiseringsprogram
 • gjeldsrådgivning
 • startlån og boligtilskudd
 • bostøtte
 • Aktiv Hverdag
 • bistå arbeidsgivere ved rekruttering og omstilling
 • bistå arbeidssøkere
 • oppfølging enslige forsørgere
 • oppfølging sykemeldte
 • andre ytelser etter folketrygdloven

Mer informasjon om NAV Indre Nordmøre.

Ledere NAV Indre Nordmøre, avd. Sunndal
Navn / Epost Stilling Telefon
Anne Kari Grimstad sjef for NAV Indre Nordmøre 48 22 04 39
Jorunn Fjærli avdelingsleder 40 47 53 06
Peder Haugland aktiv hverdag 46 83 15 63
Marit Hagen gjeldsrådgiver 40 47 51 58