Søke barnehageplass

Sunndal kommune har ett årlig barnehageinntak. Søknadsfrist er 1. mars med oppstart 15. august. Du søker og bekrefter plass via Foresattportalen.

Når har du rett til barnehageplass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket samme år. I Sunndal kommune gjelder retten også for barn født i desember. Barnet må være minimum 10 måneder gammel ved oppstart.

Søker du om å bytte barnehage har du ikke lovfestet rett til ny plass, men kan få tilbud om plass dersom det er ledig plass i barnehagen du har søkt plass i.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Det vil si:

 • 31. august dersom barnet fyller ett år senest i løpet av august
 • 30. september dersom barnet fyller ett år i september
 • 31. oktober dersom barnet fyller ett år i oktober
 • 30. november dersom barnet fyller ett år i november.
 • 1. desember dersom barnet fyller ett år i desember.
   

Hvordan faktureres barnehageplass?

Eksempler på fakturering:

 • Barnet fyller ett år i november og starter i november. Foresatte faktureres fra november. 
 • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
 • Barnet fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober - vil bli fakturert fra september.
 • Barnet fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september - vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er senest 1. mars.
 • Du søker via Foresattportalen (lenke over)
 • Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka tre måneder før du ønsker plass. Du vil da stå på venteliste og får tilbud ved eventuell ledighet.