Oppsigelse

Slik sier du opp barnehageplassen

  • Barn som er tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder, men det tas forbehold om overføring til annen barnehage dersom dette er nødvendig av opptaksmessige hensyn.
  • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Det er en måneds oppsigelse med virkning fra den første i påfølgende måned.
  • Det er ikke nødvendig å si opp barnehageplassen når barnet skal starte i skole.

Etter hvert vil det komme lenke til skjema for oppsigelse av barnehageplass. I påvente av at dette er klart, kan oppsigelse sendes på epost til Mona Reinset.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra