Oppsigelse


Slik sier du opp barnehageplassen

  • Barnehageoppholdet avsluttes automatisk ved skolestart.
  • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Det er en måneds oppsigelsesfrist. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 
  • Siste frist for oppsigelse i barnehageåret er 1. april, slik at barnet senest slutter i barnehagen 1. mai.
  • Det er ikke nødvendig å si opp barnehageplassen når barnet skal starte i skole.
  • Benytt Foresattportalen ved ønske om å si opp plassen.