Oppsigelse

 

Si opp barnehageplass

 

Slik sier du opp barnehageplassen

  • Barn som er tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder, men det tas forbehold om overføring til annen barnehage dersom dette er nødvendig av opptaksmessige hensyn.
  • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Det er en måneds oppsigelse med virkning fra den første i påfølgende måned.
  • Det er ikke nødvendig å si opp barnehageplassen når barnet skal starte i skole.

For å si opp barnehageplass må du fylle ut skjema for barnehageplass - søknad, oppsigelse, endring 2017/2018.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 69 91 56
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra