Oppsigelse

Slik sier du opp barnehageplassen

  • Barn som er tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder, men det tas forbehold om overføring til annen barnehage dersom dette er nødvendig av opptaksmessige hensyn.
  • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Det er en måneds oppsigelse med virkning fra den første i påfølgende måned. Oppsigelse av barnehageplass mottatt etter 31. mars vil få virkning fra 15. august samme år.
  • Det er ikke nødvendig å si opp barnehageplassen når barnet skal starte i skole.
  • Benytt elektronisk søknadsskjema ved ønske om å si opp plassen.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra