Endring av barnehageplass

Har du allerede barnehageplass, men ønsker tilbud ved en annen barnehage eller annet tilbud ved nåværende barnehage?

Litt om endring eller bytte av barnehageplass

Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å endre oppholdstid i nåværende barnehage, må søke om dette på elektronisk skjema.

De som ikke fikk tildelt plass i samsvar med førsteønsket sitt kan velge å stå på venteliste til plass ved ønsket barnehage. Ved ledighet tilbys det overflytting løpende gjennom hele året. Disse trenger ikke søke på nytt. For andre som ønsker å bytte barnehage, må det søkes på elektronisk skjema for barnehageplass (lenke/boks over).

Søknader om bytte og endring vil bli behandlet før hovedopptaket.

Dersom bytte av barnehage blir imøtekommet faller tidligere tilbud automatisk bort. Foresatte som ikke lengre ønsker bytte av barnehage/endring, må ta kontakt med styrer og be om at søknaden slettes.

Det er mulig å søke om endring av plass i barnehage i løpet av hele barnehageåret, men vi anbefaler å søke innen 1. februar, slik at vi kan gjennomføre eventuelle overflyttinger før hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra