Endring av barnehageplass

Har du allerede barnehageplass, men ønsker tilbud ved en annen barnehage eller annet tilbud ved nåværende barnehage?

Litt om endring eller bytte av barnehageplass

Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å endre oppholdstid i nåværende barnehage, må søke om dette på elektronisk skjema.

De som ikke fikk tildelt plass i samsvar med førsteønsket sitt kan velge å stå på venteliste til plass ved ønsket barnehage. Ved ledighet tilbys det overflytting løpende gjennom hele året. Disse trenger ikke søke på nytt. For andre som ønsker å bytte barnehage, må det søkes på elektronisk skjema for barnehageplass - søknad, endring og oppsigelse 2018/2019.

Søknader om bytte og endring vil bli behandlet før hovedopptaket.

Dersom bytte av barnehage blir imøtekommet faller tidligere tilbud automatisk bort. Foresatte som ikke lengre ønsker bytte av barnehage/endring, må ta kontakt med styrer og be om at søknaden slettes.

Det er mulig å søke om endring av plass i barnehage i løpet av hele barnehageåret, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 69 91 56
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra