Visjon og verdier


Visjon

Kraftsenteret mellom fjord og fjell

Visjonen har sin bakgrunn i vår vakre og ville natur og den sentrale rollen kraft har for oss både før og nå.

For det første var oppbyggingen av Sunndal kommune tuftet på vannkraftutbygging rundt 1913. Og i dag er vi fortsatt en kraftkommune som både forbruker og produserer mer kraft enn de fleste andre kommuner.

Vår visjon speiler således både vår historie, vår særegne natur, kulturen og vårt mål om å være et kraftsenter for folk og næringsliv i regionen.

 

Verdier

Respekt

Vi skal vise respekt for hverandre og være lojale mot beslutninger.

Omsorg

Vi skal ha omsorg for våre kolleger og brukere.

Ansvar

Vi tar ansvar for at oppgavene våre løses slik at det skaper tillit til kommunen.

 

Grafisk profil

Sunndal kommune lanserte i januar 2022 ny grafisk profil, med utgangspunkt i kommunens visjon Kraftsenteret mellom fjord og fjell.  

Dekorelementet er bygd opp av en strek som danner fjellformasjoner, daler og speiling av fjell i vann og fjord. Den energiske streken underbygger visjonen.

Les mer om grafisk profil her.