Grafisk profil

Sunndal kommune sin grafiske profil ble lansert i 2022 og skal brukes av ansatte og leverandører og sikre at vi fremstår konsekvent og lett gjenkjennelig i alle digitale og trykte flater.
 

Den visuelle profilen skal uttrykke hvem vi er og hva vi står for, og er forankret i kommunens visjon Kraftsenteret mellom fjord og fjell. Den grafiske profilen skal bidra til å bygge identitet og felleskap ut fra dette.

Dekorelementet står sentralt i kommunen sin grafiske profil og visualiserer kommunen sin visjon Kraftsenteret mellom fjord og fjell. Symbolet er bygd opp av en strek som danner fjellformasjoner, daler og speiling av fjell i vann og fjord. Den energiske streken underbygger visjonen.

Sunndal kommunes verdier er Respekt, omsorg og ansvar. Disse skildrer hvem vi er med enkle, forståelige ord og er indirekte representert i all vår kommunikasjon. Det vi sier og det vi gjør må gjenspeile verdiene.

Profilhåndbok

Det er utarbeidet en profilhåndbok som inneholder et sett regler som skal sikre at Sunndal kommune fremstår tydelig, helhetlig og er lett å kjenne igjen i all kommunikasjon.

Det blir nå altså tydeligere regler for bruk av kommunevåpen og navnet Sunndal kommune, og regler for hvordan dekorelementet kan brukes sammen med dette.

Se profilhåndboken her. (PDF, 6 MB)