Kommunevåpen Sunndal

Norsk malurt

Kommunevåpen for Sunndal kommune - Klikk for stort bildeKommunevåpenet

Spørsmålet om kommunevåpen for Sunndal ble første gang drøftet i Sunndal formannskap på 70-tallet. Sunndal kommunestyre bemyndiget formannskapet til å oppnevne en komite på 3 medlemmer, som skulle arbeide med spørsmålet om å gi forslag til kommunevåpen og flagg, samt utarbeide forslag til reglement for bruk av våpen og flagg.

I 1982 la komiteen fram konkurranseregler for en idekonkurranse om utforming av kommunevåpen. Disse ble kunngjort i lokalavisene, Dagbladet, Adresseavisen og alle skolene i kommunen. 6 av de 296 utkastene som kom inn, ble sendt til Riksarkivet for vurdering

I svarbrevet fra Riksarkivet ble kun 2 godkjent som kommunevåpen. Sunndal kommunestyre behandlet saken, og med 35 mot 2 stemmer vedtok kommunestyret utkast nr.112, Norsk malurt, tegnet av Svein Thuen Rasmussen. Premien var 6000 kroner.

I omtalen fra kommunevåpenkomiteen het det: ”Utbredelsen av Norsk malurt i Norge er ytterst interessant. Den vokser på grusete steder, stundom på klippehyller, fra Folldalsfjellene og Kongsvoll-trakten i øst til Sunndalsfjellene i vest og grensestrøkene mellom Rindal og Meldal herreder i nord. I Oppdal stiger arten opp til 1640 m.o.h. På den annen side kan den av og til gå helt ned til kornbeltet på elvegrus, for eksempel langs Driva.” I statsråd 25. november 1983 er bestemt: ”Sunndal kommunestyres vedtak av 12. april 1983 om våpen og flagg for kommunene godkjennes.

Sunndal kommunes våpen blir: I grønt en sølv malurt. Sunndal kommunes flagg blir: I grønt en hvit malurt” Videre uttalelse: ”…….. Det våpen som Sunndal kommunestyre har vedtatt i møte 12. april 1983 under K.sak. nr. 19/83, er et heraldisk korrekt våpen. Så vidt en kan se, vil det heller ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som en må ta hensyn til. Riksarkivet kan derfor rå til at våpenet blir godkjent ved den kongelige resolusjon. …….”
 

Se regler for bruk av kommunevåpen for Sunndal (PDF, 12 kB)

 

Grafisk profil

Sunndal kommune lanserte i 2022 ny grafisk profil, som omfatter regler for bruk av kommunevåpen og navnet Sunndal kommune.

Les mer om grafisk profil her.