Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

budsjett 2021

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2023 starter i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 14. desember. 

Uke 38 - 21. september: Drøftingssak i kommunestyremøte. Se saksframlegg og kommunedirektørens presentasjon. (PDF, 884 kB)

Uke 42 - 19. oktober: Kommunestyremøte med presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Budsjettforslaget legges ut på høring i utvalg m.m.

Uke 45 - De politiske utvalgene behandler budsjett i politisk møteuke

Uke 48 -  29. november: Forslag til budsjett behandles i formannskapet, som innstiller til kommunestyret. Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Uke 50 - 14. desember: Budsjett vedtas av kommunestyret