NAV Sunndal

LederAnne Kari Grimstad, sjef for NAV Sunndal og Tingvoll - Klikk for stort bilde

Anne Kari Grimstad, sjef for NAV Sunndal og Tingvoll

Ansvarsområde

* opplysning, råd og veiledning
* økonomisk sosialhjelp
* midlertidig botilbud
* kvalifiseringsprogram
* gjeldsrådgivning
* støttekontakt
* transporttjeneste
* startlån og boligtilskudd
* bostøtte
* Aktiv Hverdag
* bistå arbeidsgivere ved rekruttering og omstilling
* bistå arbeidssøkere
* oppfølging enslige forsørgere
* oppfølging sykemeldte
* andre ytelser etter folketrygdloven

Mer informasjon om NAV Sunndal.

Ledere NAV Sunndal Ledere NAV Sunndal
Navn / Epost Stilling Telefon
Anne Kari Grimstad Sjef for NAV Sunndal 55 55 33 33
Jorunn Fjærli Teamleder 55 55 33 33
Stig Nergård Gjeldsrådgiver 55 55 33 33
Peder Haugland Aktiv Hverdag 468 31 563

Kontaktinformasjon

Anne Kari Grimstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 482 20 439

Postadresse

Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra