NAV Sunndal

Ansvarsområde

* opplysning, råd og veiledning
* økonomisk sosialhjelp
* midlertidig botilbud
* kvalifiseringsprogram
* gjeldsrådgivning
* startlån og boligtilskudd
* bostøtte
* Aktiv Hverdag
* bistå arbeidsgivere ved rekruttering og omstilling
* bistå arbeidssøkere
* oppfølging enslige forsørgere
* oppfølging sykemeldte
* andre ytelser etter folketrygdloven

Mer informasjon om NAV Sunndal.

Ledere NAV Sunndal
Navn / Epost Stilling Telefon
Anne Kari Grimstad Sjef for NAV Sunndal 48 22 04 39
Jorunn Fjærli Teamleder 40 47 53 06
Peder Haugland Aktiv hverdag 46 83 15 63
Marit Hagen Gjeldsrådgiver 40 47 51 58

Kontaktinformasjon

Anne Kari Grimstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
E-post
Mobil 482 20 439

55 55 33 33

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra