Topp kvalitet på badevatnet i Sunndal

Badestrand Ålvundfjord - Klikk for stort bildeBadestrand ÅlvundfjordResultata av badevassprøvane teke i veke 25 og veke 28 viser at kvaliteten på badevatnet i Sunndal er bra. På grunn av mykje regn er verdiane noko høgare enn normalt på siste prøvetaking.  

Det er Miljøretta helsevern som er ansvarleg for prøvetaking, og det er tatt prøvar ved Bønnaleira og Fugelvågen i Ålvundfjord, Naustbukta på Opdøl og Småbåthavna på Sunndalsøra. Det er også gjort noko kartlegging i Pollen.

Prøvane viser alle at det er utmerka badevatn bakteriologisk sett. 

Badevannskvalitet 2022 

Slik blir vasskvaliteten vurdert

Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra menneske eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006) blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert og delt i tre tilstandsklasser:

Utmerket (<250TKB / <100IE), God (250-500 TKB / 100-200 IE) og Dårleg (>500 TKB / >200 IE). Alt målt per 100 ml. 

Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn, som er strengare enn for ferskvatn.