Kulturtilskudd for 2020 fordelt

Fotball Sande Stadion - Klikk for stort bildeTeknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 29. april fordeling av kulturtilskot for 2020. Over 1,2 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

Midlane er fordelt mellom formåla som følgjer:

 
Prosjektmidlar 290 000
Aktivitetstilskot 156 000
Driftstilskot leikeplassar og friluftsliv 40 000
Driftstilskot grendahus/forsamlingshus 150 000
Driftstilskot ikkje-kommunale anlegg 580 000
Totalt 1 216 000

 

Sjå  oversikt over kven som har fått tilskot (PDF, 559 kB)

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Sentralbord: 09.00 - 15.00

Servicekontor: 10.00 - 14.00

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra