Ditt NAV-kontor

Tjenestetilbudet fra NAV Sunndal omfatter:
 

Sosiale tjenester

Arbeid og aktivitet

Ytelser og pensjoner

Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken 

Transporttjenesten

Støttekontaktordningen

Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

Vi utfører veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no 

Innsending av skjemaer:

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema sendes pr. post.

Skriv til oss:

www.nav.no kan du logge deg på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå (velg "Ditt NAV").

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV. 

For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon eller oppsøk NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

Anne Kari Grimstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 482 20 439

Åpningstider

Betjent publikumsmottak hver dag fra kl. 12.00-14.00.

Kontoret er åpent for selvbetjening og avtalte møter/samtaler:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Onsdager kl. 12.00-15.00. 

Postadresse

Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra