Viktig melding

Søknadsfrist 1. oktober for ny barnehageplass, 2. hovedinntak:

Gjelder tilbud om barnehageplass fra 01.02.18 og omfatter alle barnehager i Sunndal kommune.
Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen.

Barnehage