Barnehagetjenesten

Barnehagen - til barnets beste.

Om barnehager i Sunndal kommune

I Sunndal har vi bare kommunale barnehager. Barnehagetjenesten har 4 barnehager, grunnskoletjenesten har barnehageavdeling i tilknytning til Gjøra oppvektssenter og innvandrertjenesten har barnehagen Bikuben ved Sunndal asylsøkermottak.

 

Barnehageansvarlig

Omsorg- og oppvekstutvalget er øverste ansvarlig for barnehagetilbudet i kommunen. Denne rollen omtales som politisk barnehageeier.

Rådmannen har det administrative ansvaret, som er delegert til barnehagesjefen.

Barnehagesjefen har oppgaven som administrativ barnehageeier, med ansvar for drift og utvikling av barnehagetjenesten. Barnehagesjefen er også delegert oppgaven som kommunal barnehagemyndighet. Rollen innebærer å gi veiledning og å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Styringsverktøy

Drift av barnehager er omfattet av en mengde lover og forskrifter. Mest sentralt er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (gjeldende fra 01.08.2017).

Lokale vedtekter for Sunndal kommunale barnehager er et annet sentralt styringsdokument for forvaltning av barnehageopptak, åpningstider, betalingssatser ol. 

 

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 69 91 56
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra