Sunndal kommune - kraftsenteret mellom fjord og fjell

Sunndal kommune ligger på Indre Nordmøre i Møre og Romsdal fylke.

Sunndal kommune - kraftsenteret mellom fjord og fjell

Vår visjon - kraftsenteret mellom fjord og fjell - har sin bakgrunn i vår vakre og ville natur og den sentrale rollen kraft har for oss både før og nå. For det første var oppbyggingen av Sunndal kommune tuftet på vannkraftutbygging rundt 1913. Og i dag er vi fortsatt en kraftkommune som både forbruker og produserer mere kraft enn de fleste andre kommuner.

Vår visjon speiler således både vår historie, vår særegne natur, kulturen og vårt mål om å være et kraftsenter for folk og næringsliv i regionen.

Folketall og areal

Sunndal kommune har rundt 7 200 innbyggere hvorav ca 4 500 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Med et areal på 1 712 km2 og er Sunndal den største kommunen i fylket i utstrekning. Vi har en storslått natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføre. Kommunen består av 58 % utmark, 12 % skog og 1,3 % dyrka mark. Omlag 67 % av kommunens areal er vernet etter naturvernloven og 1/3 av Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark ligger i Sunndal.

Næringsstruktur

Sunndal er en industri- og handelskommune hvor vel 40 % er sysselsatt i sekundærnæringen (industri, kraft/vannforsyning og bygg/anlegg). Tilsvarende andel er sysselsatt i tertiærnæringen, først og fremst innen varehandel og offentlig tjenesteyting.

Hydro a.s Sunndal er det største aluminiumsverket i Europa og den største arbeidsplassen i Sunndal kommune utenom kommunen, med rundt 700 ansatte. Kommunen har også et relativt stort forskningsmiljø både knyttet til Hydro og Nofima.

Kultur

Sunndal kommune har et godt og variert kultur- og fritidstilbud. Vi har et moderne kulturhus med kino, bibliotek, kulturskole, pensjonistsenter, sportshall med klatrevegg, svømmehall med varmtvanns-basseng, fotballstadion, kunstgressbane og 15 gressbaner/-løkker rundt om i kommunen. I løpet av året arrangeres flere ulike kultur- og idretts-arrangement i kommunen. I juni hvert år avholdes eksempelvis musikkspillet Lady Arbuthnott og Hydro Cup, regionens største fotballturnering for aldersbestemte grupper.

Verd å kjenne til

Nord-Europas høyeste fjell rett opp fra havnivå, Storkalkinn (1880 m), ligger i Sunndal kommune. Fjellet kan bestiges (dagstur) og på toppen er det utsikt helt ut til Grip.

Elva Driva munner ut i Sunndalsfjorden og den er en av Europas beste elver for sjøørretfiske. Kommunens ville og vakre natur gir i det hele tatt gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske da vi har over 300 små og store ferskvann, flere elver med laks og ørret, 2 fjorder, 259 isbreer og 23 fjelltopper over 1 800 m.

Vår spesielle topografi har flere positive konsekvenser. Våren er vakker og kommer tidlig til Sunndal. Videre har vi et tørt klima med gjennomsnittlig 920 mm nedbør pr. år, dvs. omtrent det samme som Oslo (740 mm) og vesentlig lavere enn Molde (1500 mm). Videre har Sunndal flere norske varmerekorder, bl.a. høyeste målte maksimums-temperatur i Norge både i februar, november og desember med temperaturer over 18 grader.