Stortingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017, mandag 11. september 2017

Valgresultat

Valgdeltakelsen i Sunndal kommune var på 78,4 %. Det ble avgitt totalt 1233 forhåndsstemmer og 3009 valgtingsstemmer. 

Se partifordelingen på valgresultat.no