Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

Politisk sekretariat har også ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Brit Helene Resell er utvalgssekretær for:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • klagenemnda
 • valgstyret
 • administrasjonsutvalget
 • arbeidsmiljøutvalget

Anne Grete Rød er utvalgssekretær for:

 • teknikk-, miljø- og kulturutvalget
 • oppvekst- og omsorgsutvalget

Per Ole Bratset er utvalgssekretær for:

 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sunndal ungdomsråd (SUR)

Kontaktinformasjon

Brit Helene Resell
Konsulent
E-post
Mobil 906 29 027
Per Ole Bratset
Konsulent
E-post
Mobil 900 25 769
Anne Grete Rød
Konsulent
E-post
Mobil 906 29 783

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra