Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

Politisk sekretariat har også ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Brit Helene Resell er utvalgssekretær for:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • klagenemnda
 • valgstyret
 • administrasjons- og arbeidsmiløutvalget - fra 01.01.21
 • arbeidsmiljøutvalget

Andrea Fivelstad er utvalgssekretær for:

 • teknikk-, miljø- og kulturutvalget
 • oppvekst- og omsorgsutvalget

Per Ole Bratset er utvalgssekretær for:

 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sunndal ungdomsråd (SUR)
 • administrasjons- og arbeidsmiløutvalget - fram til 31.12.20

Kontaktinformasjon

Brit Helene Resell
Konsulent
E-post
Mobil 906 29 027
Andrea Solbjørg Fivelstad
Konsulent
E-post
Mobil 906 80 597
Per Ole Bratset
Konsulent
E-post
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra