Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

Politisk sekretariat har også ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Marit Hafsås er utvalgssekretær for:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • klagenemnda
 • valgstyret
 • teknikk-, miljø- og kulturutvalget
 • oppvekst- og omsorgsutvalget

Per Ole Bratset er utvalgssekretær for:

 • administrasjonsutvalget
 • arbeidsmiljøutvalget
 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sunndal ungdomsråd (SUR)