Ordføreren

Ståle Refstie - Klikk for stort bildeOrdfører Ståle Refstie Nathan Lediard

Mitt navn er Ståle Refstie, og det er jeg som er ordfører i Sunndal.

Jeg representerer Sunndal Arbeiderparti, som i perioden 2023-2027 har 11 av de 27 representantene i kommunestyret i Sunndal. I denne perioden har Arbeiderpartiet en samarbeidsavtale med Sosialistisk Venstreparti og Rødt, og sammen har vi 14 av de 27 representantene, og dermed flertall. Denne konstellasjonen har også et budsjetteknisk samarbeid med Senterpartiet.

Selv sitter jeg i Sunndal kommunestyre på sjuende perioden. Min første periode satt jeg i Skole- og barnehageutvalget, min andre periode i Økonomi- og planutvalget (nå Formannskapet), og min tredje periode både i Økonomi- og planutvalget og Oppvekst og omsorgsutvalget fram til Stortingsvalget i 2009. Da Tove-Lise Torve, Sunndals daværende ordfører, så ble nominert til Stortinget, sa jeg ja til å overta ordførerkjedet hvis hun ble valgt inn på Tinget – og det ble hun. Deretter ble jeg gjenvalgt som ordfører ved valgene i 2011, 2015, 2019 og 2023.

Tidene er gode i Sunndal om dagen. Hydro Sunndal – selve hjørnesteinsbedriften vår – driver godt, moderniserer, og står midt oppe i et generasjonsskifte som vil gi mange jobbmuligheter. Næringslivet går bra, og det skapes stadig nye jobber. Store samferdselsprosjekter som Oppdølsstrandtunnelen, nye Driva bru, ny veg mellom Meisingset og Tingvoll, RoRo-terminal i Fjordparken og nye Elverhøy bru er gjennomført, og nå står fergefri kryssing av Todalsfjorden mellom Sunndal og Surnadal for tur. Slik bygger vi en større hverdagsregion med varierte og interessante jobber. Jobb nummer én om dagen er å rekruttere nok folk med rett kompetanse til både næringslivet og kommunens tjenester.

Sunndal er både kraft- og industrikommune. Nå står Statnett foran store investeringer i nye kraftlinjer og ny trafostasjon i Sunndal. Statkraft står foran store investeringer i Aura kraftverk. Hydro står foran store investeringer for å sikre driften og redusere utslippene av klimagasser ved Sunndal verk. Det gir utfordringer, men også store muligheter. De skal vi utnytte, til beste for hele sunndalssamfunnet. Slik vi har gjort siden Aura kraftverk fikk konsesjon i 1913, for mer enn 110 år siden.

Sunndal ønsker å være en attraktiv kommune for hjem- og tilflytting, hvor det er trygt og godt å vokse opp, hvor det er godt å bli gammel, og hvor det finnes gode og varierte fritidstilbud folk i alle aldre. Som ordfører har jeg derfor fokus på barn og unge, trivsel og møteplasser i lokalsamfunnet, lokale klimatiltak som monner, næring, samferdsel og regionutvikling, samt eldreomsorg tilpasset mangfoldet. I de nærmeste årene skal vi både bygge ny sentrumsbarnehage og nytt Helsetun.

Litt om meg selv: Jeg ble født i 1969, er gift og har tre barn og to barnebarn. Til Sunndal kom jeg som 3-åring, vokste opp i Sjølseng, men flyttet til Løykjahagan da jeg var 14. Som 19-åring flyttet jeg fra bygda for å studere, men kom hjem i 1996 for å gjennomføre en doktorgradsutdanning ved Akvaforsk (nåværende Nofima). Deretter har jeg jobbet som ernæringsforsker ved Nofima, en jobb med mye reising i inn- og utland.

Giftet meg gjorde jeg i 2005. I 2013 flyttet jeg fra Håsen til Sande, og trives på feil side av Driva. Tredaling vil jeg likevel alltid være, og føler meg mest hjemme på den rette sida av elva, enten man kaller den Vestkanten eller Vestbredden.

Jeg er altså innflytter, utflytter, hjemflytter, tredaling, akademiker, ektemann, far til skolebarn, bestefar, vitebegjærlig, samfunnsengasjert, lokalpolitiker og sunndalspatriot. Som sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for medmennesker. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker – og så lenge vi forsøker er det håp.