Ordføreren

Ståle Refstie - Klikk for stort bilde

Hei!

Mitt navn er Ståle Refstie, og det er jeg som er ordfører i Sunndal.

Jeg representerer Sunndal Arbeiderparti, som i perioden 2015-2019 har 15 av de 27 representantene i Sunndal kommunestyre. Vi har altså rent flertall, og dessuten en samarbeidsavtale med Sunndal Senterparti og Sunndal Sosialistisk Venstreparti.

Selv sitter jeg i Sunndal kommunestyre på femte perioden. Min første periode satt jeg i skole- og barnehageutvalget, min andre periode i økonomi- og planutvalget, og min tredje periode både i økonomi- og planutvalget og oppvekst og omsorgsutvalget fram til stortingsvalget i 2009. Da Tove-Lise Torve, Sunndals daværende ordfører, så ble nominert til Stortinget, sa jeg ja til å overta ordførerkjedet hvis hun ble valgt inn på Tinget - og det ble hun selvfølgelig... Deretter ble jeg gjenvalgt som ordfører ved valgene i 2011 og 2015.

Etter en dramatisk periode i årene etter finanskrisa i 2008, er tidene bedre i Sunndal. Hydro Sunndal - selve hjørnesteinsbedriften vår – driver godt, moderniserer, og står foran et generasjonsskifte som vil gi mange jobbmuligheter. Næringslivet går bra, og det skapes stadig nye jobber til erstatning for de som gikk tapt under finanskrisa. Store samferdselsprosjekter som Oppdølsstrandtunnelen og nye Driva bru er gjennomført, og nå står fergefri kryssing av Todalsfjorden mellom Sunndal og Surnadal for tur.

Som andre kommuner er Sunndal også på vei inn i eldrebølgen, med de utfordringene dette medfører. Samtidig ønsker Sunndal å være en attraktiv kommune for hjem- og tilflytting, hvor det er trygt og godt å vokse opp, og hvor det finnes gode og varierte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne. Som ordfører har jeg derfor fokus på næringspolitikk, samferdselspolitikk, skole- og barnehagepolitikk, eldrepolitikk og regionutvikling.

Litt om meg selv: Jeg er gift og har tre barn. Til Sunndal kom jeg som 3-åring, vokste opp i Sjølseng, men flyttet til Løykjahagan da jeg var 14. Som 19-åring flyttet jeg fra bygda for å studere, men kom hjem i 1996 for å gjennomføre en doktorgradsutdanning ved Akvaforsk (nåværende Nofima). Deretter har jeg jobbet som ernæringsforsker ved Nofima, en jobb med mye reising i inn- og utland.

Giftet meg gjorde jeg i 2005. I 2013 flyttet jeg fra Håsen til Sande, og trives på feil side av Driva. Tredaling vil jeg likevel alltid være, og føler meg mest hjemme på den rette sida av elva, enten man kaller den Vestkanten eller Vestbredden.

Jeg er altså innflytter, utflytter, hjemflytter, tredaling, akademiker, ektemann, tenåringsfar, småbarnsfar, vitebegjærlig, samfunnsengasjert, lokalpolitiker og sunndalspatriot. Som sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for medmennesker. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

Kontaktinformasjon

Ståle Refstie
ordfører
E-post
Mobil 481 23 126

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra