PC/nettbrett-ordning

Reglement for godgjøring revidert des. 2018

pkt. 4.2 PC-godtgjøring

Medlemmer og første vararepresentanter i kommunestyret, hovedutvalgene, administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget og kontrollutvalget kan for hele kommunestyreperioden velge mellom:

a) gratis nettbrett eller

b) et engangsbeløp på kr 4 000 til kjøp/bruk av egen PC/nettbrett

I hver kommunestyreperiode skal det inngås en egen avtale mellom Sunndal kommune og de kommunalt tillitsvalgte hvor det skal velges ett av alternativene. Dersom den kommunalt tillitsvalgte trer ut av vervet i løpet av perioden, kan mottatt utstyr kreves tilbakelevert eller engangsbeløpet bli avkortet.