PC/nettbrett-ordning

Reglement for godgjøring revidert des. 2018

pkt. 4.2 PC-godtgjøring

Medlemmer og første vararepresentanter i kommunestyret, hovedutvalgene, administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget og kontrollutvalget kan for hele kommunestyreperioden velge mellom:

a) gratis nettbrett eller

b) et engangsbeløp på kr 4 000 til kjøp/bruk av egen PC/nettbrett

I hver kommunestyreperiode skal det inngås en egen avtale mellom Sunndal kommune og de kommunalt tillitsvalgte hvor det skal velges ett av alternativene. Dersom den kommunalt tillitsvalgte trer ut av vervet i løpet av perioden, kan mottatt utstyr kreves tilbakelevert eller engangsbeløpet bli avkortet.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april