Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en årlig rangering av landets kommuner basert på et utvalg av nøkkeltall knyttet til kvalitet på tjenestene sett fra brukers ståsted. Rangeringen er foretatt av Kommunal Rapport basert på offentlig tilgjengelig statistikk.

Sunndal kommune bruker kommunebarometeret aktivt i sine årsplaner, og rapporterer på konkrete målsettinger  til kommunestyret. Kommunebarometeret legges årlig fram for kommunestyret til orientering.

 Kommunebarometeret 2022 for Sunndal kommune (PDF, 2 MB)

 Kommunebarometeret 2021 for Sunndal kommune

 Kommunebarometeret 2020 for Sunndal kommune

 Kommunebarometeret 2019 for Sunndal kommune