Folkevalgtopplæring

Folkevalgte i Sunndal kommune tilbys opplæring i starten av kommunestyreperioden. Folkevalgtopplæringa består av en lokal del og en del fra KS sitt folkevalgtprogram.

Se redigerte opptak av folkevalgtopplæringa på kommune-TV.

KS sitt folkevalgtprogram

Mer informasjon for folkevalgte på KS sine sider

 

Opplæringsvideoer

Statsforvalteren, fylkeskommunen og Distriktssenteret har laget en serie korte filmer med digitalt opplæringsmateriell:

"Filmane handlar om sentrale sosiale tema som korleis vi famnar dei eldre, barn og unge, dei som ikkje har bustad, dei som har eit handikap og som fell utanfor. Andre filmar handlar om korleis vi brukar areala våre: strandsona, dyrka mark og natur. Klima er tematisert gjennom klimabudsjett og gjennom korleis vi tilpassar oss til eit klima som er endra og som gir oss meir av flaum og ras.

Plan, berekraft, økonomi og forvaltningsrett

Filmane gir også kunnskap om kommuneøkonomi, om habilitet og lovlege vedtak.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret har samarbeidd om informasjonspakka. "

Filmene er fra 3-8 minutter og gir nyttig kunnskap om grunnleggende tema i planleggingen.

 Bruk filmene i grupper eller alene!

Filmene finner du her: 

Opplæring i plan for politikarar - filmressurs | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)