First Agenda politikerportal

First Agenda er en portal for forberedelse av møter, som benyttes av politikere i Sunndal kommune.

Portalen er integrert med kommunens sak-/arkivsystem, og gir tilgang til publiserte og oppdaterte møtedokumenter.

I tillegg er det enkle verktøy for å ha personlige notater og markeringer, og å dele kommentarer. 

Løsningen har kryptert kommunikasjon og to-faktor pålogging, og ivaretar sikkerhetskrav fra persondataloven.

Alle politikere i kommunestyret og hovedutvalgene er registrert som brukere, og får lenke til pålogging fra First Agenda.

 

Nærmere informasjon om løsningen:

 

Gå til First Agenda