Digital signering møteprotokoll

Det føres møtebok/møteprotokoll for møter i alle folkevalgte organ. Med unntak av delene som er unntatt offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Før den gjøres tilgjengelig, blir den godkjent og signert.

Ifølge Reglement for folkevalgte organ i Sunndal kommune, punkt 23. Møtebok, skal møteprotokoller godkjennes og underskrives av møteleder, to andre medlemmer valgt i møtet og møtesekretær (unntak for budsjettmøtene i kommunestyret der det er alle gruppelederne sammen med ordfører og møtesekretær som skal godkjenne og signere).

Sunndal kommune benytter digital signering av protokollene, og brukerveiledningen beskriver hvordan du skal gå fram for å godkjenne og signere. Før du får protokollen til signering, har du tidligere fått den på e-post til gjennomlesing fra møtesekretæren. Du har i prinsippet derfor godkjent den, men ikke formelt signert. 

Slik signerer du protokollen digitalt: 

Brukerveiledning - digital signering av møteprotokoll. (PDF, 823 kB)