Kommunalt eierskap

I juni 2012 behandlet kommunestyret i Sunndal hoveddelen av eierskapsmelding for Sunndal kommune for første gang. Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en rekke foretak og selskap.

Meldinga skal øke bevisstheten og åpenheten rundt:
• hva kommunen eier
• hvorfor kommunen eier
• hvordan kommunen eier
• virksomhetenes formål

Dokumentet vil også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte som skal utøve det kommunale eierskapet.

Se dokumentet: Eierskapsmelding for Sunndal kommune (PDF, 412 kB), rev. 2021, selskapsdel rev. 2019)


Eierskapsmeldinga består av to deler:

En hoveddel som omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi.

En selskapsdel som omhandler kommunens eierskap, og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte eierskap.

Det er lagt opp til at hoveddelen rulleres hvert fjerde år, etter valg av nytt kommunestyre, og at selskapsdelen rulleres årlig, i august i forbindelse med selskapenes rapportering av regnskap.

Et eierskapssekretariat skal stå for koordinering av kommunens eierskap. Sekretariatet består av rådmann, økonomisjef og en eierskapskoordinator.


 

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra