Kommunale eierskap og samarbeid

Sunndal kommune har store verdier gjennom eierskap i mange ulike selskaper. I tillegg har kommunen valgt å utføre tjenesteyting til kommunens innbyggere og virksomheter gjennom forskjellige interkommunale samarbeidsløsninger. Og kommunen har valgt å delta i forskjellige samarbeid og selskaper for å løse politiske målsettinger

Kommunelovens § 26-1 krever at kommunen skal ha en eierskapsmelding som gir prinsipper for kommunens eierstyring og en oversikt over kommunens eierinteresser.

Gjeldende eierskapsmelding består av 2 deler. Del 1 ble vedtatt i november 2021 og inneholder eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi.

Del 2 ble vedtatt i november 2022 og inneholder en oversikt over kommunens eierinteresser og samarbeid, samt strategi for de enkelte eierskap.

Eierskapsmeldinga består av to deler: