Delegeringsreglement for Sunndal kommune

Delegerings- og myndighetsreglementet gir bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i organisasjonen Sunndal kommune, både i den politiske og administrative organiseringen.

Reglementet er utarbeidet i medhold av kommuneloven og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse.

Reglementet og nærmere beskrivelse av hensikt og innhold finner du her:

Delegeringsreglement for Sunndal kommune