Delegeringsreglement for Sunndal kommune

Delegerings- og myndighetsreglementet gir bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i Sunndal kommune, både i den politiske og administrative organiseringen.

Det er ett reglement for den administrative organiseringen, og ett for den politiske organiseringen. 

Reglementene er utarbeidet i medhold av kommuneloven og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse.


Delegeringsreglement Sunndal kommune: 

Delegeringsreglement for Sunndal kommune

Politisk delegeringsreglement for Sunndal kommune (PDF, 721 kB)