Nye politivedtekter for Sunndal kommune

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

Hva er politivedtekter

Politivedtekter inneholder bestemmelser om orden på offentlig sted, sikring av ferdselen, renhold på offentlig sted, hindre forsøpling og tilgrising, arrangementer på offentlig sted m.m.

Hvorfor revidering

Revidering av gjeldende politivedtekter fra 1997 ble satt i gang av politirådet i Sunndal i mai 2017. 

De nye reviderte politivedtektene er bygd opp i tråd med ny normalpolitivedtekt utarbeidet av Politidirektoratet og som ble iverksatt i februar 2018, både når det gjelder innhold og kapittelinndeling. 

I tillegg er det en del oppretting/modernisering av språket. 

Noe innhold er tatt ut på grunn av at kommunen har egne forskrifter som gjelder, f.eks  «Kommunal forskrift om hundehold».

Nye politivedtekter

Se politivedtekter for Sunndal kommune.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra