Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 21.11.2018

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

Dette er den gjeldende arealdelen for sjøområdene i Sunndal.

Flyfoto Ålvundfjorden

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.

 

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.05.2017.