Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres at detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 25.11.2020

Reguleringsplan for Håsøran nord, oppdatering og mindre endring

  Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord er sendt på høring med merknadsfrist 07.01.2021.

Reguleringsplan for Trolltind planid. 20110640, kunngjøring av mindre endring

Den 23.01.2020 vedtok formannskapet forskyving av hyttetomt nr. 5-3. Samtidig ble følgende bestemmelse til planen vedtatt: Det kan foretas en liten forskyving av tomteplassering dersom det terrengmessig gir et bedre resultat.  

Reguleringsplan for grustak i Litldalen, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Kartlegging av friluftsområder

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart. Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no      

Detaljregulering for Sande, del av Langslågata 10, gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48. bnr. 1 - høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.    

Reguleringsplan for Grødalen, kunngjøring av mindre endring vedtatt 23.05.2019

Endringen gjelder mindre endring av reguleringsplan for Grødalen vedrørende parkeringsplasser langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua.

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen ble vedtatt 06.02.2019. Planen omfatter alle arealene i Sunndal kommune utenom Sunndalsøra og sjøområdene som omfattes av egne arealplaner (kommunedelplan Sunndalsøra fra 02.09.2015 og sjøområdeplanen fra 13.06.2018).

Detaljregulering Sande, del av Langslågata 10 og 12, kunngjøring av oppstart

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljering for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av Langslågata 12, gnr./bnr. 48/1. Oppstartsvarselet  er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne på vegne av tiltakshavere Gunnar Sande og Ole Sande.

Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022, planforslag til høring

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 13.11.18 å sende strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022 på høring. Høringsfrist er 27.02.19.