Parkering utfartssteder

Utgangspunktet er at allemannsretten er et gratisgode som det ikke skal tas betalt for (gratisprinsippet). Friluftsloven § 14 gir imidlertid mulighet til å ta en rimelig avgift for adgang til et opparbeidet friluftslivsområde, etter godkjenning av kommunen

Sunndal kommune har vedtatt parkeringsavgifter for følgende utfartssteder i Sunndal (teknikk-, miljø- og kulturutvalget, sak 30/23):

Nerdalen (parkering til Innerdalen m.m.):                            kr 75
Vollan (parkering til Vollasetra, Ekkertind m.m.):                kr 50
Jenstad (parkering til Åmotan m.m.):                                    kr 60

Det er åpnet for at det kan legges til rette for årskort.
 

I Grødalen er det parkeringsavgift i vintersesongen. Les mer om dette her.