Parkering i sentrum

All parkering i Sunndalsøra sentrum er gratis.

Parkering i sentrum

I løpet av 2017 skal det innføres tidsbegrenset parkering i sentrumsområdet. Forslaget går ut på at ca. 280 offentlige og 135 private parkeringsplasser får en tidsbegrensning på 3 timer, mens antall offentlige og private parkeringsplasser uten tidsbegrensning til sammen vil være ca. 285 plasser. 

Parkeringsplasser som skal få tidsbegrensning, samt parkeringsplasser uten tidsbegrensning er vist i Korttidsparkering Sunndalsøra sentrum (PDF, 574 kB). I tillegg kommer muligheter til gateparkering hvor det ikke er skiltet med parkering forbudt (ikke markert på kartet).

Innføring av korttidsparkering krever at det utarbeides en helhetlig skiltplan for hele sentrum, en omfattende prosess som er i startfasen. Eventuell skilting av parkeringsplasser i sentrum vil bli behandlet i løpet av våren 2018.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Øyvind Gjøvik
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Telefon 71 69 92 16
Mobil 917 61 104
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Telefon 71 69 92 37
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00