Parkering i sentrum

All parkering i Sunndalsøra sentrum er gratis.

Parkering i sentrum

Parkering på offentlige plasser i sentrum, skal fortsatt være uten tidsbegrensning. 

Dette ble vedtatt av økonomi- og planutvalget i møte 13. november 2018.

Eiere av private parkeringsplasser kan sette begrensninger for sine plasser, men innføring av vilkår som tidsbegrensning eller betaling kan kun skje i samsvar med "Forskrift for vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsplasser".

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)