Parkering i sentrum

All parkering i Sunndalsøra sentrum er gratis.

Parkering i sentrum

Parkering på offentlige plasser i sentrum, skal fortsatt være uten tidsbegrensning. 

Dette ble vedtatt av økonomi- og planutvalget i møte 13. november 2018.

Eiere av private parkeringsplasser kan sette begrensninger for sine plasser, men innføring av vilkår som tidsbegrensning eller betaling kan kun skje i samsvar med "Forskrift for vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsplasser".