Asfaltering

Kommunalteknisk tjeneste gjennomfører hvert år asfaltering på kommunale veger og plasser. 

Vi er ansvarlig for å samordne legging av asfalt på nyanlegg, fornying av gamle dekker og vedlikeholdslapping. Legging av asfalt foregår som regel i perioden august - oktober.

Vi tar ikke på oss asfaltering på vegne av private, men entreprenøren tar ofte på seg private oppdrag i samme periode som det arbeides med kommunale anlegg. Ta gjerne kontakt med entreprenøren for å be om et tilbud. Det er Veidekke som er leverandør for nordmørskommunene i 2017 og 2018.

Kontaktinformasjon

Øyvind Gjøvik
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Telefon 71 69 92 16
Mobil 917 61 104
Kåre Holten
Formann veg/renovasjon/maskin
Mobil 900 58 390

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30