Asfaltering

Tekniske tjenester gjennomfører hvert år asfaltering på kommunale veger og plasser. 

Vi er ansvarlig for å samordne legging av asfalt på nyanlegg, fornying av gamle dekker og vedlikeholdslapping. Legging av asfalt foregår som regel i perioden juni - desember. 

Vi tar ikke på oss asfaltering på vegne av private, men entreprenøren tar ofte på seg private oppdrag i samme periode som det arbeides med kommunale anlegg. Ta gjerne kontakt med entreprenøren for å be om et tilbud. Veidekke er leverandør for nordmørskommunene.

Kontaktinformasjon

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 997 77 830
Kåre Holten
Formann veg/renovasjon/maskin
E-post
Mobil 900 58 390

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30