Kalken vannverk

Kalken vannverk ble bygget ut i 1953-1954 av Sunndal verk (Hydro). Vannverket har en inntakstunnel / basseng utsprengt i fjellet (Kalken), med vannspeil på kote 81. Bassengvolumet er på 1.200 m3.

Vannkvaliteten i råvannet er normalt meget bra, men vi behandler vannet kontinuerlig med UV-bestråling etter utbygging i 2001. Det ble samtidig installert et pumpeanlegg, som nå gjør at vi utnytter denne kilden bedre.

Anlegget ble i 2001 knyttet sammen med Sunndalsøra vannverk, på den måten at begge anleggene forsyner samme ledningsnett.

Hydro eier Kalken vannverk. Sunndal kommune drifter nå Kalken vannverk etter avtale med Hydro.

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 911 14 784
Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)