Kalken vannverk

Kalken vannverk ble bygget ut i 1953-1954 av Sunndal verk (Hydro). Vannverket har en inntakstunnel / basseng utsprengt i fjellet (Kalken), med vannspeil på kote 81. Bassengvolumet er på 1.200 m3.

Vannkvaliteten i råvannet er normalt meget bra, men vi behandler vannet kontinuerlig med UV-bestråling etter utbygging i 2001. Det ble samtidig installert et pumpeanlegg, som nå gjør at vi utnytter denne kilden bedre.

Anlegget ble i 2001 knyttet sammen med Sunndalsøra vannverk, på den måten at begge anleggene forsyner samme ledningsnett.

Hydro eier Kalken vannverk. Sunndal kommune drifter nå Kalken vannverk etter avtale med Hydro.