Jordalsgrenda vannverk

Jordalsgrenda vannverk ble bygget ut i forbindelse med boligfeltutbyggingen i 1983. Vannverket er grunnvannsverk i fjellbrønn, med dybde ca. 55 m. Ei nedsenket grunnvannspumpe leverer vann opp til et lite høgdebasseng med volum 25 m3 med vannspeilet på ca. kote 82.

Vannverket leverer vann ved gravitasjon via PVC-ledninger til boligfelt og bebyggelse ved riksvegen.

Vannverket har stabil drift, og leverer kommunens beste drikkevann, uten at rensetiltak er nødvendig.

Spesielt for vannverket er et naturlig høgt fluorinnhold, som gjør bruk av fluortabletter unødvendig for de dette gjelder!

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 911 14 784
Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)