Gjøra vannverk

Gjøra vannverk ble bygget ut ved boligfeltetableringen på Gjøra i 1979, og forsyner de sentrale deler av området ved skolen og Gjørasmoen boligfelt.

Vannverket forsynes av grunnvann fra ca. 10-14 m dybde i løsmasser ved vertikal brønn. Grunnvannet pumpes fra nedsenket pumpe til et mindre basseng (10 m3) ved skolen, hvor et hydroforanlegg pumper vannet direkte ut på nettet uten rensing.

Anlegget har stabil drift, men er sårbart da det er avhengig av strømforsyning for å fungere.

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 91 11 47 84
Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 91 38 62 94
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 90 89 01 77

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)