Ålvundfjord vannverk

Ålvundfjord vannverk ble bygget ut i privat regi i 1974, men kommunen overtok anlegget allerede i 1980. Vannverket ble bygget ut med vertikale grunnvannsbrønner til dybde ca. 20 m i løsmasser ved Ålvundfossen, med nedsenkede pumper som leverer vann til et høgdebasseng på motsatt side av elva. I 1996 og 1997 ble det bygget en ekstra brønn ved anlegget, og anlegget er også tilknyttet driftsovervåkingsanlegget.

Høgdebassenget har volum 200 m3.

Herfra leveres vann til abonnentene via PVC-ledninger til Røkkum. Kommunen bygde på 80-tallet ut nettet ytterligere, med forsyning videre fram til høgdebasseng på Neslandet, og forsyning herfra helt ut på Nesøya. Det er aktuelt å forsterke forsyningen mot Neslandet / Nesøya.

Vannverket har ikke behov for rensetiltak.