Ålvundfjord vannverk

Ålvundfjord vannverk ble bygget ut i privat regi i 1974, men kommunen overtok anlegget allerede i 1980. Vannverket ble bygget ut med vertikale grunnvannsbrønner til dybde ca. 20 m i løsmasser ved Ålvundfossen, med nedsenkede pumper som leverer vann til et høgdebasseng på motsatt side av elva. I 1996 og 1997 ble det bygget en ekstra brønn ved anlegget, og anlegget er også tilknyttet driftsovervåkingsanlegget.

Høgdebassenget har volum 200 m3.

Herfra leveres vann til abonnentene via PVC-ledninger til Røkkum. Kommunen bygde på 80-tallet ut nettet ytterligere, med forsyning videre fram til høgdebasseng på Neslandet, og forsyning herfra helt ut på Nesøya. Det er aktuelt å forsterke forsyningen mot Neslandet / Nesøya.

Vannverket har ikke behov for rensetiltak.

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april