Vannmåler

Du som har vannmåler betaler for ditt faktiske forbruk. 

Hvorfor vannmåler?

De aller fleste i Sunndal kommune betaler vann- og avløpsgebyr for et stipulert forbruk basert på boligens areal. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og kloakkgebyr for det vannet du faktisk bruker.  

Dersom du mener å bruke mindre vann enn det kommunen har stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. Det samme gjelder for de fleste fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyningsanlegg.

Industri- og næringsbygg. landbrukseiendommer i drift samt boliger med BRA > 450 m2 er pålagt å montere vannmåler.

Slik skaffer du deg vannmåler

Ta kontakt med en godkjent rørlegger, som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen og sender inn registreringsskjema for vannmåler.

Vi må varsles om montert vannmåler når måleren er tatt i bruk, slik at du mottar avlesningskort og dermed riktig beløp i påfølgende års faktura.  

Vi setter ikke spesielle krav til type vannmåler, men den må kunne måle et forbruk på min. 11 l/time, og monteres i tråd med krav i "Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune".

Vedlikeholdsansvar

Du må selv betale for montering av vannmåler. Du har også ansvaret for vedlikehold av vannmåleren.

Ved mistanke om feil på måleren, er det enkelt å kontrollere vannmåleren selv (PDF, 20 kB). Slik kan du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Nøyaktigheten på målerne reduseres med årene, så vannmålere bør byttes med 8 - 10 års mellomrom.

Slik leser du av målerstand

SMS med varsel om vannmåleravlesning sendes ut til abonnenter med vannmåler i desember hvert år. Det blir et unntak i 2021, for på grunn av overgangen til nytt system, blir varsel sendt ut i begynnelsen av uke 2 i 2021. I tekstmeldingen finner du en lenke for å kunne melde inn målerstanden vi mobiltelefonen din. Svarfristen for 2021 er 31. januar. 

De av dere som får brev i stedet for SMS, kan registrere avlesningen i skjemaet Vannmåleravlesning. Skjemaet gjøres tilgjengelig når kortet er sendt til abonnentene, og stenges igjen når svarfristen har gått ut.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

  • registrering på telefon: 71 69 90 00
  • registrering på svarslipp som sendes i posten
  • register via webskjema

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra