Vannmåler

Du som har vannmåler betaler for det vannet du bruker, verken mer eller mindre. 

Hvorfor vannmåler?

De aller fleste i Sunndal kommune betaler vann- og avløpsgebyr for et stipulert forbruk basert på boligens areal. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og kloakkgebyr for det vannet du faktisk bruker.  

Dersom du mener å bruke mindre vann enn det kommunen har stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. Det samme gjelder for de fleste fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyningsanlegg.

Industri- og næringsbygg. landbrukseiendommer i drift samt boliger med BRA > 450 m2 er pålagt å montere vannmåler.

Slik skaffer du deg vannmåler

Ta kontakt med en godkjent rørlegger, som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen og sender inn registreringsskjema for vannmåler.

Vi må varsles om montert vannmåler når måleren er tatt i bruk, slik at du mottar avlesningskort og dermed riktig beløp i påfølgende års faktura.  

Vi setter ikke spesielle krav til type vannmåler, men den må kunne måle et forbruk på min. 11 l/time, og monteres i tråd med krav i "Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune".

Vedlikeholdsansvar

Du må selv betale for montering av vannmåler. Du har også ansvaret for vedlikehold av vannmåleren.

Ved mistanke om feil på måleren, er det enkelt å kontrollere vannmåleren selv. Slik kan du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Nøyaktigheten på målerne reduseres med årene, så vannmålere bør byttes med 8 - 10 års mellomrom.

Slik kan du kontrollere vannmåleren selv (PDF, 20 kB)

Slik leser du av målerstand

Brev eller SMS med varsel om vannmåleravlesning sendes ut til abonnenter med vannmåler i desember hvert år. I tekstmeldingen finner du en lenke for å kunne melde inn målerstanden via mobiltelefonen din, innen en gitt frist.

De som får brev i stedet for SMS, kan registrere avlesningen i skjemaet Vannmåleravlesning. Skjemaet gjøres tilgjengelig når kortet er sendt til abonnentene, og stenges igjen en stund etter at svarfristen har gått ut.

Vannmåleravlesning

 

Slik leser du av målerstand - Klikk for stort bildeLes av alle tallene på svart bunn - også nullene. Ikke les av tallene på rød bunn. Illustrasjonsbilde

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

  • registrering på telefon: 71 69 90 00
  • registrering på svarslipp som sendes i posten
  • register via webskjema