Separate avløpsrenseanlegg - utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter

Her finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp for boliger og hytter som må ha egne avløpsanlegg. Disse gjelder både forbedring av eksisterende utslipp og avløpsanlegg for ny bebyggelse.

Hvem må ha separat avløpsanlegg?

Forurensningsforskriftens kap. 12 setter strenge krav til hva som tillates av utslipp til natur og miljø. Avløpsvann fra industri, boliger og hytter må renses før det slippes ut, enten det er til sjø, elv eller til grunnen.

I Retningslinjer for separate avløpsanlegg i Sunndal kommune (PDF, 575 kB) finner du informasjon om krav til behandling av avløpsvann fra boliger, hytter og lignende. Retningslinjene gjelder for avløp fra mindre enn 50 personer per utslipp.

Du kan gå inn på Kart - soneinndeling rensekrav i Sunndal kommune (PDF, 495 kB) for å se hvilken sone eiendommen din tilhører. 

Slik søker du

Fyll ut skjemaet Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse, og send inn nødvendige vedlegg.

Søknaden skal benyttes ved forbedring av eksisterende utslipp, for etablering av nye utslipp og for vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann. Skjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.

Det er laget en veileder (PDF, 182 kB) for utfylling av skjemaet.

Ansvarlig søker og utførende for anlegget

Du må ta kontakt med en entreprenør som kan stå ansvarlig for utførelsen av anlegget. De kan som regel hjelpe deg med å sende inn søknad om tillatelse også. Lokale entreprenører i Sunndal som er godkjent for bygging av avløpsanlegg er:

Alf Engen AS

Bredesen Graving & Transport AS

Gridseth Rør AS

SN Entreprenør AS

Sunndalsrør AS

Jenstad Maskin AS (godkjent for gråvannsanlegg og tette tanker)

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)