Tømming av tette tanker i Sunndal

ReMidt IKS har tatt over ansvaret for tømming av tette tanker i Sunndal kommune, etter at tekniske tjenester har hatt dette ansvaret de siste årene.

Sunndal kommunestyre har vedtatt at ReMidt IKS skal ha ansvar for innsamling av og håndtering av slam fra slamavskillere og tette tanker i Sunndal kommune.

ReMidt IKS har i sin avtale med NORVA 24, sikret bruk av traktor med tilhørende utstyr for tømming av tanker som ikke er tilgjengelig for store tankbiler. Det er altså ikke anledning for den enkelte å velge hvilket firma som skal tømme tanken.

I henhold til § 2-6 c) i Slamforskriftens for ReMidt IKS av 1. januar 2021, skal tette tanker tømmes minimum hvert år.  De fleste hytteeiendommer i Grødalen og på Trolltind har lagt ned store tanker, og for hytter som er lite brukt, er det ikke behov for tømming hvert år.

Det er derfor åpnet for at det kan søkes til Sunndal kommune om å endre tømmefrekvensen til f.eks. 2, 3 eller 4 år. Søknad sendes via e-post til post@sunndal.kommune.no. Det er ikke utarbeidet eget skjema for dette. Oppgi i e-posten hvor mange personer som bruker hytta, hvor ofte den er i bruk, og gjerne også når tanken har vært tømt tidligere. Vi har data for tømming av de fleste tette tanker i Grødalen og Trolltind fram til 2022.

Slamavskillere for gråvann skal tømmes hvert fjerde år.

Dersom du ønsker å sjekke når tanken din sist var tømt, eller når den skal tømmes neste gang, kan du gå inn på Min tank og sjekke dette selv.