Har du husket å registrere brønnen din?

Husk å registrere brønnen din - Klikk for stort bildeRent vann i glass Illustrajonsbilde

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema på mattilsynet.no.

Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn eller et tjern som forsyner 2 eller flere hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon og lenke til registreringsskjemaet finnes på Mattilsynet sine sider.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere det hos Mattilsynet.

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet.

Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av et renseanlegg. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Dersom systemet leverer mer enn 10 m3 per døgn, må det søkes om plangodkjenning til Mattilsynet.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Drikkevannsforskriften

Informasjon til de minste vannforsyningssystemene


Har du spørsmål til registreringen?

Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.