Badevann

Kvaliteten på badevann kontrolleres jevnlig av Miljøretta helsevern ved at det tas vannprøver ved de mest brukte badeplassene i løpet av sommeren. Resultatene rapporteres til kommunen, og publiseres på kommunens hjemmeside.

 

Slik blir vannkvaliteten vurdert

Vannkvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut fra innholdet av tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra menneske eller pattedyr.

I de europeiske normene (2006) blir den bakteriologiske vannkvaliteten vurdert og delt i tre tilstandsklasser:

Utmerket (<250TKB / <100IE),
God (250-500 TKB / 100-200 IE) og
Dårlig (>500 TKB / >200 IE)

Alt målt per 100 ml. 

Det er ulike grenseverdier for ferskvann og sjøvann. 

Mer om Miljøretta helsevern