Løykja skole

Løykja skole er en barneskole med elever fra 1.-7. trinn,  samt skolefritidsordning.
Skolen ligger på Grøa, åtte kilometer fra sentrum, i retning Hoås.

Området rundt skolen ligger godt til rette for aktiviteter i alle årstider. Det er gravhauger fra jernalderen et steinkast fra skolehusa, og Philipshagen og bygdemuseet på Leikvin er i gangavstand. Elven Skorga renner forbi på vei fra de bratte dalsidene og ned mot Driva.

Det er lysløype og lekeområde med sklie like ved, samt et uteskoleområde med gapahuker, bålplass, og hinderløype i skogen sør for skolen. Skoleplassen er opprusta de senere årene med en kunstgressbane for ballspill og andre aktiviteter.

Skolen sin visjon:

"Læring og trivsel i sentrum!"

Elever og ansatte

Skoleåret 2023/2024 har skolen 58 elever og 13 tilsatte.
Opplæringsmålet er bokmål.
Leder for FAU er Birgit Lien Valsø, nestleder er Kim Brenchley.

Skolestart og -slutt

Mandag, tirsdag og fredag 08.45–13.40 for alle årstrinn.
Onsdag 08.45 -14.45 for alle årstrinn.
Torsdag 08.45 -12.55 for 1. til 4. trinn og 08.45 - 14.45 for 5. til 7.trinn