Løykja skole

Løykja skole er en barneskole med 1. til 7. årstrinn og skolefritidsordning. Skolen ligg på Grøa, åtte kilometer fra sentrum i retning Hoås.

Området rundt skolen ligg godt til rette for aktiviteter til alle årstider. Det er gravhauger fra jernalderen et steinkast fra skolehusa, Philipshagen og bygdemuseet på Leikvin er i gangavstand, og elva Skorga renner forbi på veg fra de bratte dalsidene og ned mot Driva.

Det er lysløype og og skileikområde like ved, samt et uteskoleområde med gapahuker, bålplass og hinderløype i skogen sør for skolen. Skoleplassen er opprusta de seinere årene med en kunstgressbane for ulike ballspill.

Skolen sin visjon:

"Læring og trivsel i sentrum!"
 

Elever og ansatte

Skoleåret 2022/23 har skolen 58 elever og 13 tilsatte.
Opplæringsmålet er bokmål.
Leder for FAU er Birgit Lien Valsø, nestleder er Kim Brenchley.

Skolestart og -slutt

Mandag, tirsdag og fredag 08.45–13.40 for alle årstrinn
Onsdag 08.45–14.45 for alle årstrinn
Torsdag 08.45–12.55 for 1. til 4. trinn og 08.45 - 14.45 for 5. til 7.trinn