Løykja skole

Løykja skole er en barneskole med 1. til 7. årstrinn og skolefritidsordning. Skolen ligg på Grøa, åtte kilometer fra sentrum i retning Hoås.

Magne Bjorli er rektor ved skolen.

Området rundt skolen ligg godt til rette for aktiviteter til alle årstider. Det er gravhauger fra jernalderen et steinkast fra skolehusa, Philipshagen og bygdemuseet på Leikvin er i gangavstand, og elva Skorga renner forbi på veg fra de bratte dalsidene og ned mot Driva.

Det er lysløype og og skileikområde like ved, samt et uteskoleområde med gapahuker, bålplass og hinderløype i skogen sør for skolen. Skoleplassen er opprusta de seinere årene med en kunstgressbane for ulike ballspill.

Skolen sin visjon:

"Læring og trivsel i sentrum!"

Skoleåret 2021/22 har skolen 58 elever og 13 tilsatte.
Opplæringsmålet er bokmål.
Leder for FAU er Bjørg Hoås, nestleder Gunn Laila Buskland.

Skolestart og -slutt:
Mandag, tirsdag og fredag 08.45 - 13.40 for alle årstrinn
Onsdag 08.45 - 14.45 for alle årstrinn
Torsdag 08.45 - 12.55 for 1. til 4. trinn og 08.45 - 14.45 for 5. til 7.trinn

Kontaktinformasjon

Løykja skole
E-post
Mobil 902 41 445
Magne Bjorli
Rektor
E-post
Mobil 992 96 091
Kathrine Solheim
Inspektør
E-post
Mobil 916 67 346
SFO - Løykja skole
Mobil 477 07 636

Adresse

Torskevegen 4, 6612 Grøa