Oversiktskart og info om kommunale boligfelt/tomter

Sunndal kommune har boligtomter til salgs både i sentrum og i bygdene rundt om i kommunen. Til sammen hele 14 boligfelt.

GjøraSolvang, GrøaFossagrendaJøntelhaugenFuruøranHaganLitldalenHammarenBrekklykkjoÅfarhjellenMogrendaBørsetlauvetVågagrendaLevika

 

 

Ålvundfjord - Levika

Levika boligfelt salgsprospekt (PDF, 4 MB)

Levika boligfelt - ledige tomter (PDF, 7 MB)

Levika boligfelt - reguleringsplan (PDF, 5 MB)

Levika - reguleringsbestemmelser (PDF, 8 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Ålvundfjord - Vågågrenda

Vågagrenda boligfelt - ledige tomter (PDF, 706 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Ålvundeid - Børsetlauvet

Børsetlauvet boligfelt - ledige tomter (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 115 kB)

Forslag til opparbeidelse med koteplan tomt 4 - 8 (PDF, 724 kB)

Forslag til opparbeidelse med koteplan tomt 10 - 14 (PDF, 701 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Ålvundeid - Mogrenda

Mogrenda - ledig tomt (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 84 kB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Jordalsgrenda - Åfarhjellen

Ledige tomter (PDF, 5 MB)

Reguleringsplan (PDF, 153 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 112 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens Kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.   

Øksendal - Brekklykkjo

Brekklykkjo boligfelt - ledige tomter (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan for Brekklykkjo boligfelt  (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser for Brekklykkjo boligfelt  (PDF, 11 kB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

For de to regulerte og ledige tomtene nr. 27 og 29 er det ikke kommunen som er grunneier. Her må man ta kontakt med grunneier Gjermund Smistad i Øksendal som er grunneier i dette området.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Sunndalsøra - Hammaren

Hammaren med tomtenummer og bestemmelser (PDF, 4 MB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Litldalen - Kvennhusneset

Ledige tomter i Litldalen - Kvennhusneset (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Tittelfelt og reguleringsbestemmelser (PDF, 463 kB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Sande - Hagan

Tomter (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan (PDF, 99 kB)

Bestemmelser (PDF, 9 kB)

Fjernvarme (PDF, 94 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

De fleste av de kommunale tomtene i Hagan boligfelt er nå solgt. Det er kun en stortomt igjen og den er reservert.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Furu - Furuøran

Furuøran - ledig tomt (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan for Furuøran (PDF, 977 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 53 kB)

Kartinnsyn

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Grøa - Jøntelhaugen

Ledige tomter (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser vedtatt 2016 (PDF, 8 kB)

Reguleringsbestemmelser  (PDF, 2 MB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Reguleringsplanen for boligfeltet må gjennomgås på nytt pga nye føringer med hensynssone støy mm. Tomtene langs fylkesvegen ligger innenfor støysone og det vil være aktuelt å ikke bebygge disse, og istedet lage detaljplan for utbygging av det øvrige området på Løykja som er avsatt som boligutbygging. Når denne planleggingen skal starte opp blir vurdert i kommunens priorieteringsliste for arealplaner i løpet av nyåret.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Grøa - Fossagrenda

Fossagrenda ledige tomter (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan for Fossagrenda, utsnitt (PDF, 1006 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 2 MB)supplerende bestemmelser (PDF, 8 kB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

Grøa - Solvang

Solvang ledige tomter (PDF, 3 MB) 

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 387 kB)

 

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens Kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på en boks med Kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner. 

Gjøra

Ledige tomter (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan (PDF, 215 kB)

Bestemmelser  (PDF, 444 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.

 

Salgsvilkår, prisberegningsskjema og søknadsskjema for kjøp av boligtomt. 

Mer informasjon med plankart,  tomtenummer og bestemmelser finner du under hvert boligfelt.