Slette heftelse på eiendom

En tinglyst heftelse er en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen. 

Du kan sende en søknad til Kartverket om å få slettet tinglyste heftelser. I noen tilfeller må du få samtykke fra oss før du kontakter Kartverket.

Du trenger samtykke fra oss dersom

 • den tinglyste heftelsen inneholder et punkt om at den ikke kan slettes og/eller endres uten samtykke fra Sunndal kommune
 • Sunndal kommune er rettighetshaver

Hva får du?

Samtykke til å få slette tinglyst heftelse.

Krav til søker

For at vi skal samtykke til slettingen må grunnlaget for heftelsen være vesentlig endret eller bortfalt i sin helhet. Den som søker om Sunndal kommunes samtykke, må redegjøre grundig for hvorfor erklæringen kan slettes. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig når vi har mottatt komplett dokumentasjon.

Hva koster det?

Sunndal kommune tar ikke betalt for denne tjenesten.

Slik søker du

1. Samle følgende opplysninger:

 • adresse
 • gårdsnummer, bruksnummer og  evt. festenummer eller seksjonsnummer
 • kopi av den tinglyste erklæringen, påført dagboksnummer og tinglysingsdato
 • skriftlig og grundig redegjørelse for hvorfor den tinglyste erklæringen vurderes som grunnløs, og dermed hvorfor den kan slettes
 • dokumentasjon som underbygger den skriftlige redegjørelsen
 • utskrift fra Kartverket med oversikt over den eller de tinglyste erklæringene på eiendommen. Denne skal vedlegges dersom det gjelder forhold eldre enn 1930.

2. Send opplysningene til oss

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra
 • Besøksadresse: Servicekontoret Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra 
 • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no 

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet så raskt som mulig når komplett dokumentasjon er mottatt.

Når du har fått samtykke til sletting må du kontakte Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.