Feil i kart og eiendomsgrenser

Her finner du informasjon hvordan du går fram for å få rettet feil i kart (stedsnavn og lignende) og eiendomsgrenser for din eiendom.

Ved å gå inn på kommunens kartportal kan du sjekke eiendomsgrensene for din eiendom. Det er laget en veiledning for bruk av kartportalen WebInnsyn (PDF, 591 kB).

Du kan så søke på gnr/bnr eller eiendommens adresse. Dersom din eiendom vises med rød hel strekt så kan du anta at det er avholdt kartforretning eller oppmålingsforretning over eiendommen.

  • Før 1980 er betegnelsen som ble brukt for fradeling av tomter – skylddelingsforretning
  • Fra 1980 t.o.m 2009 er betegnelsen - kartforretning
  • Fra 01.01.2010 er betegnelsen - oppmålingsforretning
     

Feil på eiendomsgrenser?

Ta kontakt med kommunen for en gjennomgang av grensene for din eiendom. 

For retting av feil i matrikkelopplysninger om din eiendom ber vi om at du benytter skjemaet Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (PDF, 52 kB)

Feil i kart

Ønsker du å gi Kartverket en tilbakemelding eller melde feil om avvik i Kartverkets produkter og nautiske publikasjoner?

Da kan du gjøre det Rett i kartet.