Feil i kart og eiendomsgrenser

Her finner du informasjon hvordan du går fram for å få rettet feil i kart (stedsnavn og lignende) og eiendomsgrenser for din eiendom.

Ved å gå inn på kommunens kartportal kan du sjekke eiendomsgrensene for din eiendom. Det er laget en veiledning for bruk av kartportalen WebInnsyn (PDF, 591 kB).

Du kan så søke på gnr/bnr eller eiendommens adresse. Dersom din eiendom vises med rød hel strekt så kan du anta at det er avholdt kartforretning eller oppmålingsforretning over eiendommen.

  • Før 1980 er betegnelsen som ble brukt for fradeling av tomter – skylddelingsforretning
  • Fra 1980 t.o.m 2009 er betegnelsen - kartforretning
  • Fra 01.01.2010 er betegnelsen - oppmålingsforretning
     

Feil på eiendomsgrenser?

Ta kontakt med kommunen for en gjennomgang av grensene for din eiendom. Kontaktinformasjon ser du på høyre side. For retting av feil i matrikkelopplysninger om din eiendom ber vi om at du benytter skjemaet Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (PDF, 52 kB)

Feil i kart

Ønsker du å gi Kartverket en tilbakemelding eller melde feil om avvik i Kartverkets produkter og nautiske publikasjoner?

Da kan du gjøre det Rett i kartet.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april